Studenti středních škol

 

(ubytování včetně lůžkovin, strava 3 x denně)

 

Kč 285,- / student / den

 

Jednorázový příplatek za lůžkoviny a povlečení Kč 40,-

 

(v případě použití vlastních spacích pytlů se příplatek nehradí)

 

V případě zájmu lze doobjednat:

 

pitný režim (Kč 10,- / student / den)

přesnídávku (Kč 20,- / student / den)

svačinu (Kč 25,- / student / den)

 

Pedagogický dozor má pobyt zdarma

 

 

Stravování:

 

Společenská budova s kuchyní vzdálená cca 15 m od ubytovací budovy

Jídelna o výměře 155 m2 slouží nejenom ke stravování, ale i ke společenským účelům (hry, karaoke, diskotéky)

Strava je podávána 3 x denně (možnost volby pobytu se svačinami a pitným režimem)

V případě zájmu je možné zajistit pečení buřtů

 

 

Další informace pro školní pobyty:

 

Všechny objekty a akce jsou vždy v souladu s platnou vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR a hygienickými požadavky zotavovacích akcí pro děti a mládež. Jsme pod stálou kontrolou Krajské hygienické stanice se sídlem v Jihlavě.

 

V Ledči nad Sázavou je Poliklinika s ordinacemi praktického lékaře, chirurga, oční, lékárna a stanoviště záchranné služby. Nejbližší nemocnice je v Havlíčkově Brodě.